Investment

Bedrijfsleiders en zelfstandigen zijn vaak op zoek naar goede investeringsopportuniteiten in diverse sectoren en zijn bereid daar kapitaal in te investeren om extra rendementen te creëren. In het buitenland kennen we ondertussen het beleggen in SPAC’s (Special Purpose Acquisition Company) waar eigenlijk belegd wordt in lege beursschelpen die op termijn in een bedrijf instappen. In België zien we dat de gemiddelde ondernemer graag investeert in wat hij kent.

Daarom zoekt PRO@VICE bedrijven en heeft PRO@VICE bedrijven in portfolio die verder wensen uit te breiden via het aantrekken van vreemd vermogen (venture capital) onder de vorm van uitgifte obligaties, aandelen of win-win leningen.

 

Courante vragen en problemen van bedrijfsleiders :

  • Ik wil een bedrijf starten maar krijg onvoldoende geld van de bank.
  • Ik wil een bijkomend bedrijf kopen maar de bank vraagt me teveel garanties waardoor ik dit niet meer durf
  • Als bedrijfsleider heb ik geld dat ik graag zou investeren in groeiende bedrijven. Dat mag als aandeelhouder zijn, obligatiehouder of win-win lening verstrekker. Maar ik wil wel dat dit bedrijf mee opgevolgd wordt door een betrouwbare partner.

 

Oplossingen PRO@VICE :

  • PRO@VICE heeft dankzij haar zeer uitgebreid netwerk regelmatig opportuniteiten om te investeren in goede bedrijven die extra kapitaal nodig hebben om de expansie te financieren. Dikwijls is PRO@VICE al actief voor dat bedrijf en blijft zij dat ook na de kapitaalsverhogingen zodat zij als betrouwbare partner mee de evolutie opvolgt voor de investeerder.
  • PRO@VICE zoekt in opdracht van bedrijfsleiders naar goede investerings-opportuniteiten.
  • PRO@VICE zet win-winleningen op, obligatieleningen of aandelentransacties voor kapitaalsinvesteerders en waarborgt de opvolging.
  • ‘Venture capital’ wordt gezocht bij klanten van PRO@VICE

Wil je graag meer informatie?

Neem nu contact met ons op en wij helpen jou graag verder.

Contact