Wealth

Binnen je bedrijf wordt vermogen opgebouwd dankzij winstreserveringen. Ook de waarde van je bedrijf evolueert.

Uitgekeerde winst vloeit naar de aandeelhouders die ook daar vermogen opbouwen.
PRO@VICE geeft adviezen naar de verhoudingen tussen de opbouw vermogen binnen en buiten het bedrijf, dit in het kader van de beste fiscaliteit en de beste manier om een bedrijf verkoopbaar te houden. Vaak zien we dat een bedrijf bijna onverkoopbaar geworden is door de te grote vermogensopbouw binnen dat bedrijf. Dat creëert overnameproblemen.

PRO@VICE geeft geen vermogensadvies, maar begeleidt wel de zaakvoerder bij de gesprekken met de specialisten in vermogensopbouw. Daartoe worden partijen geselecteerd die op een onafhankelijke manier advies geven. We vermijden hier dat huisproducten de bovenhand zouden hebben op kwaliteitsvolle alternatieven. De beslissingen liggen volledig bij de zaakvoerder

 

Courante vragen en problemen van bedrijfsleiders :

  • Laat ik mijn winst in het bedrijf of neem ik een dividend op ?
  • Hoeveel reserves hou ik best in mijn vennootschap ?
  • Hoe kunnen mijn winsten binnen de vennootschap beter renderen dan gewoon op rekening te staan ?
  • Welke financieel adviseurs kan ik vertrouwen ?
  • Welke instapkosten zijn normaal voor financiële producten ?

 

Oplossingen PRO@VICE :

  • PRO@VICE geeft vanuit haar strategische opvolging adviezen naar winstuitkeringen en winstreserveringen.
  • PRO@VICE begeleidt zaakvoerders bij de gesprekken met specialisten vermogensopbouw.

Wil je graag meer informatie?

Neem nu contact met ons op en wij helpen jou graag verder.

Contact